Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Ρώσικο Αλφάβητο

αλφάβητο. προφορά

Αλφάβητο

Πως γράφεται
Πως προφέρεται
Πως λέγεται
А, а
[a]
а (α)
Б, б
[b]
бэ (μπαι)
В, в
[v]
вэ (βαι)
Г, г
[g]
гэ (γκαι)
Д, д
[d]
дэ (νται)
Е, е
[e]
е (ιε)
Ё, ё
[io]
ё (ιο)
Ж, ж
[ǯ]
же (ǯαι)
З, з
[z]
зэ (ζαι)
И, и
[i]
и (η)
Й, й
[ǐ]
и краткое (η κράτκαγιε)
К, к
[k]
ка (κα)
Л, л
[l]
эль (ελ’)
М, м
[m]
эм (αιμ)
Н, н
[n]
эн (αιν)
О, о
[o]
о (ο)
П, п
[p]
пэ (παι)
Р, р
[r]
эр (αιρ)
С, с
[s]
эс (αιs)
Т, т
[t]
тэ (ται)
У, у
[u]
у (ου)
Ф, ф
[f]
эф (αιφ)
Х, х
[kh]
ха (χα)
Ц, ц
[ts]
це (τσαι)
Ч, ч
[tʃ]
че (tʃαι)
Ш, ш
[ʃ]
ша (ʃα)
Щ, щ
[ʃ’]
ща (ʃ’α)
Ъ
[-]
твёрдый знак (τβιόρντιι ζνακ)
Ы
[]
ы (ị)
Ь
[-]
мягкий знак (μιάχκιι ζνακ)
Э, э
[æ]
э (αι)
Ю, ю
[u:]
ю (ιου)
Я, я
[ia]
я (ια)

προσοχή:
·        Τα γράμματα «ь» (μιάχκιι ζνακ) και «ъ» (τβιόρντιι ζνακ) δεν έχουν ήχο, είναι άφωνα. Πηγαίνουν μετά από τα σύμφωνα και αλλάζουν τον ήχο τους.
·        Τα γράμματα «ь» (μιάχκιι ζνακ), «ъ» (τβιόρντιι ζνακ) και ы δεν έχουν κεφαλαίο (δεν βρίσκονται ποτέ στην αρχή της λέξεως)
·         Το ρωσικό «С, с» διαφέρει από το ελληνικό «Σ, σ» - είναι πιο καθαρό
·        Το «Ц, ц» - [ts] – προφέρεται σύντομα, σαν ένας ήχος
·        Ο ήχος του «Й, й» είναι ενδιάμεσος του σύμφωνου και του φωνήεντος. Προφέρεται σαν σύντομο «ι» στη λέξη «βαθιά».

Στη ρωσική αλφάβητο υπάρχουν 10 φωνήεντα και 21 σύμφωνα. Φωνήεντα είναι οι φθόγγοι, οι οποίοι μπορούν μόνοι τους να σχηματίσουν μία συλλαβή: а/я, о/ё, у/ю, э/е, ы/и. Οι φθόγγοι που δεν μπορούν να σχηματίσουν μόνοι τους μία συλλαβή ονομάζονται σύμφωνα: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.